Artist: Hylian Lemon Benjamin Hoffman

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Kirby Super Star
Dan Miyakawa, Jun Ishikawa
La-Mulana
Houryu Samejima, Takumi Naramura
Mega Man 5
Mari Yamaguchi
Mega Man 9
Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Koji Kondo, Saki Kasuga, Yoshito Sekigawa, Yuka Tsujiyoko
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Koji Kondo, Nobuo Uematsu, Yoko Shimomura
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kazumi Totaka, Koji Kondo, Kozue Ishikawa, Minako Hamano
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Koji Kondo, Minako Adachi
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
Koji Kondo, Minako Adachi
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
Kenta Nagata, Koji Kondo, Toru Minegishi
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
Asuka Hayazaki, Koji Kondo, Manaka Kataoka, Toru Minegishi
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Asuka Hayazaki, Koji Kondo, Toru Minegishi
Tiny Barbarian DX
Jeff Ball
Zelda: The Wand of Gamelon
Tony Trippi