Song: Mega Man X "Zero"

lyrics
Mega Man X
  • Name: Mega Man X "Zero"
  • OST Name: Zero, ゼロ
  • Aliases: Enter Zero, Zero Appears
  • Type: Character Appearance

ReMixes

game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
Mega Man X2
Yuki Iwai