Michiru Yamane

Artist: Michiru Yamane 山根ミチル

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Akumajo Dracula X: Nocturne in the Moonlight
Composed By akiropito, Jeff Lorber, Michiru Yamane, Rika Muranaka, Tomoko Sano, Tony Haynes
Castlevania: Aria of Sorrow
Composed By Michiru Yamane, Soshiro Hokkai, Takashi Yoshida
Castlevania: Bloodlines
Composed By Michiru Yamane
Castlevania: Harmony of Dissonance
Composed By Michiru Yamane, Soshiro Hokkai
Castlevania: Order of Ecclesia
Composed By Konami Kukeiha Club, Masahiko Kimura, Michiru Yamane, Yasuhiro Ichihashi
Castlevania: Portrait of Ruin
Composed By Konami Kukeiha Club, Michiru Yamane, T, Yuzo Koshiro
Castlevania: Symphony of the Night
Composed By akiropito, Jeff Lorber, Michiru Yamane, Rika Muranaka, Tomoko Sano, Tony Haynes
Contra: Hard Corps
Composed By Akira Yamaoka, akiropito, Hirofumi Taniguchi, Hiroshi Kobayashi (I), Kenji Miyaoka, Michiru Yamane
Nemesis 3: The Eve of Destruction
Composed By Kazuhiko Uehara, Masahiro Ikariko, Michiru Yamane, Motoaki Furukawa, Yukie Morimoto
SD Snatcher
Composed By Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara, Masahiro Ikariko, Michiru Yamane, Motoaki Furukawa, Mutsuhiko Izumi, Tomoya Tomita, Tsuyoshi Sekito, Yuji Takenouchi, Yuko Kurahashi
Sparkster
Composed By Akira Yamaoka, Michiru Yamane
Suikoden III
Composed By Keiko Fukami, Masahiko Kimura, Michiru Yamane, Takashi Yoshida, Yoshiaki Hoshi