Setsuo Yamamoto

Artist: Setsuo Yamamoto 山本節生

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Mega Man X
Composed By Makoto Tomozawa, Setsuo Yamamoto, Toshihiko Horiyama, Yuki Iwai, Yuko Takehara
Street Fighter Alpha 2
Composed By Alph Lyla, Setsuo Yamamoto, Shun Nishigaki, Tatsuro Suzuki
Street Fighter Alpha 2
Composed By Isao Abe, Naoaki Iwami, Naoshi Mizuta, Setsuo Yamamoto, Shun Nishigaki, Tatsuro Suzuki, Yuko Takehara
Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams
Composed By Isao Abe, Naoaki Iwami, Naoshi Mizuta, Setsuo Yamamoto, Shun Nishigaki, Yoko Shimomura, Yuko Takehara