Artist: Shota Kageyama 景山将太

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
Luminous Arc
Composed By Akari Kaida, Kazumi Mitome, Shota Kageyama, Yasunori Mitsuda
Pokémon X
Composed By Hitomi Sato, Junichi Masuda, Minako Adachi, Satoshi Nohara, Shota Kageyama
Pokkén Tournament
Composed By Eriko Sakurai, Hiroki Hashimoto, Hiroyuki Kawada, Mitsuhiro Kitadani, Rio Hamamoto, Shota Kageyama, Takafumi Sato, Taku Inoue, Yoshinori Hirai, Yu Sugimoto
Super Smash Bros. Brawl
Composed By Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata