Kenji Ito

Artist: Kenji Ito 伊藤 賢治

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Super Smash Bros. Brawl
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata
Shadow Hearts: Covenant
Composed by Kenji Ito, Ryo Fukuda, Tomoko Kobayashi, Yasunori Mitsuda, Yoshitaka Hirota
SaGa Frontier
Composed by Kenji Ito
Romancing SaGa
Composed by Kenji Ito, Masayoshi Yamazaki, Nobuo Uematsu, Tsuyoshi Sekito
Romancing SaGa 3
Composed by Kenji Ito
Final Fantasy Legend II
Composed by Kenji Ito, Nobuo Uematsu
Final Fantasy Adventure
Composed by Kenji Ito