Mattias Häggström Gerdt

Artist: Mattias Häggström Gerdt

Composer, ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Armored Core 4
Kohichi Suenaga, Kota Hoshino
Armored Core: Formula Front - Extreme Battle
Ayako Minami, Daisuke Matsumoto (II), Hideyuki Eto, Tsukasa Saitoh, Yukinori Takada
Armored Core: Nexus
Kota Hoshino, Tsukasa Saitoh, Yukinori Takada
Breath of Fire IV
Yoshino Aoki
Chaos Field
Daisuke Nagata, Kou Hayashi
Cheetahmen II
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
David Wise
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!
David Wise, Eveline Novakovic
Ecco: The Tides of Time
Spencer N. Nilsen
Final Fantasy IX
Nobuo Uematsu
Final Fantasy V
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Jade Cocoon: Story of the Tamamayu
Kimitaka Matsumae
Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards
Al Lowe
Lost Odyssey
Hiroyuki Nakayama (I), Nobuo Uematsu, Satoshi Henmi
Mass Effect 2
Big Giant Circles, Brian DiDomenico, David Kates, Jack Wall, Sam Hulick, Wall of Sound
Omega Five
Hiroyuki Iwatsuki
Return All Robots!
Farkle, zircon
Shadow Hearts: Covenant
Kenji Ito, Ryo Fukuda, Tomoko Kobayashi, Yasunori Mitsuda, Yoshitaka Hirota
Silent Line: Armored Core
Kota Hoshino, Takeshi Yanagawa, Tsukasa Saitoh
Super Mario Bros.
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo
Xenogears
Yasunori Mitsuda