Artist: PrototypeRaptor Jonathan Paulsen

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Cheetahmen II
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Kirby 64: The Crystal Shards
Hirokazu Ando, Jun Ishikawa
Kirby Super Star
Dan Miyakawa, Jun Ishikawa
Mega Man 9
Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Mega Man X
Makoto Tomozawa, Setsuo Yamamoto, Toshihiko Horiyama, Yuki Iwai, Yuko Takehara
Phoenix Wright: Ace Attorney
Masakazu Sugimori, Naoto Tanaka
Seiken Densetsu 3
Hiroki Kikuta
Skies of Arcadia
Tatsuyuki Maeda, Yutaka Minobe
Sonic Adventure
Fumie Kumatani, Jun Senoue, Kenichi Tokoi, Masaru Setsumaru
Sonic the Hedgehog 2
Masato Nakamura
Star Fox
Hajime Hirasawa
The Legend of Zelda
Koji Kondo
Touhou Koumakyou: The Embodiment of Scarlet Devil
Junya Ota