Tag: Time Signature: Variable

Music > Attribute > Time > Time Signature: Variable

Music composed in two or more time signatures

game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Castlevania II: Simon's Quest
Composed By Kenichi Matsubara, Satoe Terashima
Chrono Trigger
Composed By Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Contra
Composed By Kazuki Muraoka
Final Fantasy II
Composed By Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX
Composed By Nobuo Uematsu
Final Fantasy Tactics
Composed By Hitoshi Sakimoto, Masaharu Iwata, Yukiko Mitsui, Yuko Miura
Final Fantasy VI
Composed By Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Composed By Nobuo Uematsu
Mega Man 2
Composed By Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Mega Man 3
Composed By Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mega Man X2
Composed By Yuki Iwai
Seiken Densetsu 3
Composed By Hiroki Kikuta
Sonic the Hedgehog 3
Composed By Bobby Brooks, Brad Buxer, C. Cirocco Jones, Darryl Ross, Doug Grigsby III, Geoff Grace, Jun Senoue, Michael Jackson, Tatsuyuki Maeda, Tomonori Sawada
Suikoden
Composed By Hirofumi Taniguchi, Hiroshi Tamawari, Mayuko Kageshita, Miki Higashino, Tappy Iwase
Super Castlevania IV
Composed By Masanori Adachi, Taro Kudo
Super Mario Kart
Composed By Soyo Oka, Taro Bando
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Composed By Yoko Shimomura
Super Metroid
Composed By Kenji Yamamoto (I), Minako Hamano
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Composed By Koji Kondo
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Composed By Kozue Ishikawa, Minako Hamano
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Composed By Koji Kondo
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Composed By Hajime Wakai, Koji Kondo, Mahito Yokota, Shiho Fujii, Takeshi Hama
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Composed By Asuka Hayazaki, Koji Kondo, Toru Minegishi