Artist: Ryoji Yoshitomi 吉冨亮ニ

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Mario Paint
Composed by Hirokazu Tanaka, Kazumi Totaka, Ryoji Yoshitomi
Metroid II: Return of Samus
Composed by Ryoji Yoshitomi
Super Smash Bros. Brawl
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata
Wario Land: Super Mario Land 3
Composed by Kozue Ishikawa, Ryoji Yoshitomi