Tag: Meditationdeep concentration, reflection

Music > Attribute > Usage > Meditation

game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Chrono Cross
Composed by Yasunori Mitsuda
Chrono Trigger
Composed by Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Donkey Kong 64
Composed by Grant Kirkhope
Final Fantasy Adventure
Composed by Kenji Ito
Final Fantasy IX
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Composed by Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Final Fantasy XIII
Composed by Masashi Hamauzu
Front Mission: Gun Hazard
Composed by Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda
Mario Paint
Composed by Hirokazu Tanaka, Kazumi Totaka, Ryoji Yoshitomi
Octopath Traveler
Composed by Yasunori Nishiki
Paladin's Quest
Composed by Kohei Tanaka
Resident Evil 2
Composed by Masami Ueda, Naoshi Mizuta, Shun Nishigaki, Shusaku Uchiyama
Secret of Mana
Composed by Hiroki Kikuta
Seiken Densetsu 3
Composed by Hiroki Kikuta
Shenmue
Composed by Osamu Murata, Ryuji Iuchi, Takenobu Mitsuyoshi, Takeshi Yanagawa, Yuzo Koshiro
Sonic & Knuckles
Composed by Howard Drossin, Jun Senoue, Masaru Setsumaru, Masayuki Nagao, Sachio Ogawa, Tatsuyuki Maeda, Tokuhiko Uwabo, Tomonori Sawada, Yoshiaki Kashima
Stardew Valley
Composed by ConcernedApe
Suikoden II
Composed by Keiko Fukami, Miki Higashino
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Composed by Yoko Shimomura
Super Mario World
Composed by Koji Kondo