Tag: Quartet

Music > Attribute > Arrangement > Quartet

Arrangements with four vocal/instrumental elements

game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Akumajo Dracula X: Nocturne in the Moonlight
akiropito, Jeff Lorber, Michiru Yamane, Rika Muranaka, Tomoko Sano, Tony Haynes
Castlevania
Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima
Double Dragon III: The Sacred Stones
Akira Inoue, Michiya Hirasawa, Takaro Nozaki, Yoshihiro Kameoka
EarthBound
Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Kingdom Hearts
Hikaru Utada, Yoko Shimomura
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Secret of Mana
Hiroki Kikuta
Skate or Die
Street Fighter II: The World Warrior
Isao Abe, Yoko Shimomura
Streets of Rage 2
Motohiro Kawashima, Yuzo Koshiro
Super Mario 64
Koji Kondo
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo