Joshua Morse

Artist: Joshua Morse

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Battletoads
David Wise
Breath of Fire III
Akari Kaida, Yoshino Aoki
Castlevania
Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima
Castlevania II: Simon's Quest
Kenichi Matsubara, Satoe Terashima
Castlevania III: Dracula's Curse
Jun Funahashi, Yoshinori Sasaki, Yukie Morimoto
Castlevania: Order of Ecclesia
Konami Kukeiha Club, Masahiko Kimura, Michiru Yamane, Yasuhiro Ichihashi
Castlevania: Portrait of Ruin
Konami Kukeiha Club, Michiru Yamane, T, Yuzo Koshiro
Castlevania: Symphony of the Night
akiropito, Jeff Lorber, Michiru Yamane, Rika Muranaka, Tomoko Sano, Tony Haynes
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
David Wise
Double Dragon III: The Sacred Stones
Akira Inoue, Michiya Hirasawa, Takaro Nozaki, Yoshihiro Kameoka
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Fittest
zircon
Gran Turismo 3 A-spec
Isamu Ohira, Masahiro Andoh
Mario Kart 64
Kenta Nagata
Mega Man 2
Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Mega Man 6
Yuko Takehara
Mega Man 7
Makoto Tomozawa, Toshihiko Horiyama, Yuko Takehara
Mega Man X3
Kinuyo Yamashita
Missile Master
ktriton
Ragnarök Online
soundTeMP
Sonic the Hedgehog
Masato Nakamura
Sonic the Hedgehog 3
Bobby Brooks, Brad Buxer, C. Cirocco Jones, Darryl Ross, Doug Grigsby III, Geoff Grace, Jun Senoue, Michael Jackson, Tatsuyuki Maeda, Tomonori Sawada
Street Fighter Alpha 2
Alph Lyla, Setsuo Yamamoto, Shun Nishigaki, Tatsuro Suzuki
Street Fighter II: The World Warrior
Isao Abe, Yoko Shimomura
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
ToeJam & Earl
John Baker