Shnabubula

Artist: Shnabubula Samuel Ascher-Weiss

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Akumajo Dracula
Hiroshi Kobayashi (I), Keizo Nakamura, Shin Chan
Alundra
Kohei Tanaka
Castlevania III: Dracula's Curse
Jun Funahashi, Yoshinori Sasaki, Yukie Morimoto
Castlevania: Harmony of Dissonance
Michiru Yamane, Soshiro Hokkai
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Double Dragon
Kazunaka Yamane
EarthBound
Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Final Fantasy IX
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Front Mission
Noriko Matsueda, Yoko Shimomura
Landstalker: The Treasures of King Nole
Motoaki Takenouchi
Metroid
Hirokazu Tanaka
Secret of Evermore
Jeremy Soule, Julian Soule
Secret of Mana
Hiroki Kikuta
Shenmue
Osamu Murata, Ryuji Iuchi, Takenobu Mitsuyoshi, Takeshi Yanagawa, Yuzo Koshiro
Solstice: The Quest for the Staff of Demnos
Tim Follin
Spelunky
Phlogiston
Super Castlevania IV
Masanori Adachi, Taro Kudo
Super Mario Bros.
Koji Kondo
Super Metroid
Kenji Yamamoto (I), Minako Hamano
Teenage Mutant Ninja Turtles
Kozo Nakamura
The Guardian Legend
Masatomo Miyamoto, Takeshi Santo