zircon

Artist: zircon Andrew Aversa アンドリュー・アベルサ

Composer, ReMixer

Learn More
Follow
Support
remixes 1 to 50 of 53
page 1 of 2next >> go to page:
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Castlevania
Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Destiny
C Paul Johnson, Marty O'Donnell, Michael Salvatori, Paul McCartney, Skye Lewin, Stan LePard
Deus Ex
Alexander Brandon, Dan Gardopée, Michiel van den Bos, Reeves Gabrels
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!
David Wise, Eveline Novakovic
Dungeonmans
zircon
Eternal Champions
Adrian Van Velsen, Andy Armor, Jeff Marsh, Joe Delia, John Hart
Final Fantasy V
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Fittest
zircon
Lufia II: Rise of the Sinistrals
Yasunori Shiono
Mega Man 2
Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mega Man 9
Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Metroid Prime
Kenji Yamamoto (I), Koichi Kyuma
Phantasy Star Online
Fumie Kumatani, Hideaki Kobayashi
Return All Robots!
Farkle, zircon
Sonic & Knuckles
Howard Drossin, Jun Senoue, Masaru Setsumaru, Masayuki Nagao, Sachio Ogawa, Tatsuyuki Maeda, Tokuhiko Uwabo, Tomonori Sawada, Yoshiaki Kashima
Streets of Rage 2
Motohiro Kawashima, Yuzo Koshiro
Super Mario World
Koji Kondo
Super Metroid
Kenji Yamamoto (I), Minako Hamano
Super Smash Bros. Melee
Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki
Super Street Fighter II Turbo
Isao Abe, Shun Nishigaki, Yoko Shimomura
Super Street Fighter IV
Hideyuki Fukasawa
Tails and the Music Maker
David Scheffler
Tangledeep
Grant Kirkhope, Hiroki Kikuta, Norihiko Hibino, zircon
Team Fortress 2
Mike Morasky
Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time
Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara, Mutsuhiko Izumi
Tetris
Hirokazu Tanaka
remixes 1 to 50 of 53
page 1 of 2next >> go to page: