DragonAvenger

Artist: DragonAvenger

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Armored Core: Nexus
Kota Hoshino, Tsukasa Saitoh, Yukinori Takada
Banjo-Kazooie
Grant Kirkhope
Castlevania II: Simon's Quest
Kenichi Matsubara, Satoe Terashima
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Donkey Kong Country
David Wise, Eveline Novakovic, Robin Beanland
Faxanadu
June Chikuma
Final Fantasy IV
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Luminous Arc
Akari Kaida, Kazumi Mitome, Shota Kageyama, Yasunori Mitsuda
Mario Kart Wii
Asuka Hayazaki, Ryo Nagamatsu
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Akihiro Honda, Harry Gregson-Williams, Kazuma Jinnouchi, Nobuko Toda, Norihiko Hibino, Shuichi Kobori, Sota Fujimori, Takahiro Izutani, Yoshitaka Suzuki
NiGHTS into dreams...
Fumie Kumatani, Naofumi Hataya, Tomoko Sasaki
Silent Line: Armored Core
Kota Hoshino, Takeshi Yanagawa, Tsukasa Saitoh
Sonic the Hedgehog 3
Bobby Brooks, Brad Buxer, C. Cirocco Jones, Darryl Ross, Doug Grigsby III, Geoff Grace, Jun Senoue, Michael Jackson, Tatsuyuki Maeda, Tomonori Sawada
Street Fighter II: The World Warrior
Isao Abe, Yoko Shimomura
Streets of Rage
Yuzo Koshiro
The 7th Saga
Norihiko Yamanuki
Wild Arms
Michiko Naruke
Xenogears
Yasunori Mitsuda