Harumi Fujita

Artist: Harumi Fujita 藤田晴美

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Bionic Commando
Composed by Harumi Fujita, Junko Tamiya
Final Fight CD
Composed by Harumi Fujita, Hiromitsu Takaoka, Junko Tamiya, Manami Matsumae, Yasuaki Fujita, Yoko Shimomura, Yoshihiro Sakaguchi
Gargoyle's Quest
Composed by Harumi Fujita, Tamayo Kawamoto, Yoko Shimomura
Mega Man 3
Composed by Harumi Fujita, Yasuaki Fujita