Noriko Matsueda

Artist: Noriko Matsueda 松枝 賀子

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Bahamut Lagoon
Composed by Noriko Matsueda
Chrono Trigger
Composed by Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda