Artist: Nostalvania Markus

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Castlevania
Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima
Castlevania II: Simon's Quest
Kenichi Matsubara, Satoe Terashima
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Double Dragon III: The Sacred Stones
Akira Inoue, Michiya Hirasawa, Takaro Nozaki, Yoshihiro Kameoka
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Street Fighter II: The World Warrior
Isao Abe, Yoko Shimomura
Super Castlevania IV
Masanori Adachi, Taro Kudo
Super Mario Land
Hirokazu Tanaka
Super Metroid
Kenji Yamamoto (I), Minako Hamano
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kozue Ishikawa, Minako Hamano
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo