Makoto Tomozawa

Artist: Makoto Tomozawa 友澤眞

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Mega Man 10
Composed by Akari Kaida, Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Makoto Tomozawa, Manami Matsumae, Mari Yamaguchi, Minae Fujii, Ryo Kawakami, Shusaku Uchiyama, Yasuaki Fujita, Yu Shimoda, Yuko Takehara
Mega Man 7
Composed by Makoto Tomozawa, Toshihiko Horiyama, Yuko Takehara
Mega Man X
Composed by Makoto Tomozawa, Setsuo Yamamoto, Toshihiko Horiyama, Yuki Iwai, Yuko Takehara
Mega Man Zero 3
Composed by Ippo Yamada, Luna Umegaki, Makoto Tomozawa, Masaki Suzuki, Tsutomu Kurihara
Resident Evil
Composed by Makoto Tomozawa