game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Armored Core 4
Composed by Kohichi Suenaga, Kota Hoshino
Armored Core: Formula Front - Extreme Battle
Composed by Ayako Minami, Daisuke Matsumoto (II), Hideyuki Eto, Tsukasa Saitoh, Yukinori Takada
Armored Core: Nexus
Composed by Kota Hoshino, Tsukasa Saitoh, Yukinori Takada
Bloodborne
Composed by Cris Velasco, Michael Wandmacher, Nobuyoshi Suzuki, Ryan Amon, Tsukasa Saitoh, Yuka Kitamura
Dark Souls
Composed by Motoi Sakuraba
Dark Souls II
Composed by Motoi Sakuraba, Yuka Kitamura
Dark Souls III
Composed by Motoi Sakuraba, Nobuyoshi Suzuki, Tsukasa Saitoh, Yuka Kitamura
Demon's Souls
Composed by Shunsuke Kida
Silent Line: Armored Core
Composed by Kota Hoshino, Takeshi Yanagawa, Tsukasa Saitoh