DarkeSword

Artist: DarkeSword Shariq Ansari

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Final Fantasy V
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X
Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Grandia II
Noriyuki Iwadare
Kirby Super Star
Dan Miyakawa, Jun Ishikawa
Linus Spacehead
Allister Brimble
Mario Kart 64
Kenta Nagata
Mega Man X2
Yuki Iwai
Mega Man X4
Tetsuji Hayashi, Toshihiko Horiyama
Mega Man Zero 2
Chicken Mob, Ippo Yamada, Luna Umegaki, Masaki Suzuki, Tsutomu Kurihara
Metroid Prime
Kenji Yamamoto (I), Koichi Kyuma
Metroid Prime 2: Echoes
Kenji Yamamoto (I)
Metroid Prime 3: Corruption
Kenji Yamamoto (I), Masaru Tajima, Minako Hamano
Mobile Suit Gundam Wing: Endless Duel
Haruo Ohashi, Hiroyuki Iwatsuki
Persona 4 Arena
Shoji Meguro
Secret of Evermore
Jeremy Soule, Julian Soule
Secret of Mana
Hiroki Kikuta
Sonic & Knuckles
Howard Drossin, Jun Senoue, Masaru Setsumaru, Masayuki Nagao, Sachio Ogawa, Tatsuyuki Maeda, Tokuhiko Uwabo, Tomonori Sawada, Yoshiaki Kashima
Sonic Adventure
Fumie Kumatani, Jun Senoue, Kenichi Tokoi, Masaru Setsumaru
Sonic the Hedgehog
Masato Nakamura
Sonic the Hedgehog 2
Masato Nakamura
Sonic the Hedgehog 3
Bobby Brooks, Brad Buxer, C. Cirocco Jones, Darryl Ross, Doug Grigsby III, Geoff Grace, Jun Senoue, Michael Jackson, Tatsuyuki Maeda, Tomonori Sawada
Super Metroid
Kenji Yamamoto (I), Minako Hamano
Super Smash Bros. for Wii U
Junichi Nakatsuru
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Hajime Wakai, Kenta Nagata, Koji Kondo, Toru Minegishi
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Asuka Hayazaki, Koji Kondo, Toru Minegishi