game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Armored Core 4
Kohichi Suenaga, Kota Hoshino
Armored Core: Formula Front - Extreme Battle
Ayako Minami, Daisuke Matsumoto (II), Hideyuki Eto, Tsukasa Saitoh, Yukinori Takada
Armored Core: Nexus
Kota Hoshino, Tsukasa Saitoh, Yukinori Takada
Bloodborne
Cris Velasco, Michael Wandmacher, Nobuyoshi Suzuki, Ryan Amon, Tsukasa Saitoh, Yuka Kitamura
Dark Souls
Motoi Sakuraba
Dark Souls II
Motoi Sakuraba, Yuka Kitamura
Dark Souls III
Motoi Sakuraba, Nobuyoshi Suzuki, Tsukasa Saitoh, Yuka Kitamura
Demon's Souls
Shunsuke Kida
Silent Line: Armored Core
Kota Hoshino, Takeshi Yanagawa, Tsukasa Saitoh