djpretzel

Artist: djpretzel David W. Lloyd

Composer, ReMixer

Learn More
Follow
Support
remixes 1 to 50 of 78
page 1 of 2next >> go to page:
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
ActRaiser
Yuzo Koshiro
Alex Kidd in Miracle World
Tokuhiko Uwabo
Altered Beast
Tohru Nakabayashi
Bionic Commando
Harumi Fujita, Junko Tamiya
Bonk's Adventure
Tsukasa Masuko
Bubble Bobble
Tadashi Kimijima, Zuntata
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Contra
Kazuki Muraoka
Crush
Matt Coldrick
Donkey Kong Country
David Wise, Eveline Novakovic, Robin Beanland
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
David Wise
Doom II: Hell on Earth
Bobby Prince
EarthBound
Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Ecco the Dolphin
AndrĂ¡s Magyari, Brian Coburn, Spencer N. Nilsen
F-Zero
Naoto Ishida, Yumiko Kanki
Final Fantasy IX
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
Frogger
Ghouls'n Ghosts
Golden Axe
Decky, Imocky, Nankyoku
Gradius
Miki Higashino
Lufia II: Rise of the Sinistrals
Yasunori Shiono
Lunar: The Silver Star
Hiroshi Fujioka, Isao Mizoguchi, Noriyuki Iwadare, Yoshiaki Kubotera
M.U.S.H.A.
Toshiaki Sakoda
Mega Man 2
Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Phantasy Star
Tokuhiko Uwabo
Phantasy Star II
Tokuhiko Uwabo
Phantasy Star III: Generations of Doom
Izuho Numata
Phantasy Star IV: The End of the Millennium
Izuho Numata, Masaki Nakagaki
Rolling Thunder
Junko Ozawa
Secret of Mana
Hiroki Kikuta
Shinobi
Yasuhiro Kawakami
Shinobi
Yasuhiro Kawakami
Skies of Arcadia
Tatsuyuki Maeda, Yutaka Minobe
Socket
Fumito Tamayama, Shigenori Masuko, Yasuyuki Hamada, Yoko Suzuki
Sonic the Hedgehog
Masato Nakamura
Space Harrier
Hiroshi Kawaguchi
remixes 1 to 50 of 78
page 1 of 2next >> go to page: