Hajime Wakai

Artist: Hajime Wakai 若井淑

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
New Super Mario Bros.
Asuka Hayazaki, Hajime Wakai, Koji Kondo
Star Fox 64
Hajime Wakai, Koji Kondo
Super Smash Bros. Brawl
Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Hajime Wakai, Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Hajime Wakai, Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Hajime Wakai, Koji Kondo, Mahito Yokota, Shiho Fujii, Takeshi Hama
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Hajime Wakai, Kenta Nagata, Koji Kondo, Toru Minegishi