Dale North

Artist: Dale North

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
EarthBound
Hirokazu Tanaka, Hiroshi Kanazu, Keiichi Suzuki, Toshiyuki Ueno
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Lufia II: Rise of the Sinistrals
Yasunori Shiono
Lunar: Silver Star Story Complete
Noriyuki Iwadare
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
NiGHTS into dreams...
Fumie Kumatani, Naofumi Hataya, Tomoko Sasaki
Persona
Hidehito Aoki, Kenichi Tsuchiya, Misaki Okibe, Shoji Meguro
Radical Dreamers: Nusumenai Houseki
Yasunori Mitsuda
Shenmue
Osamu Murata, Ryuji Iuchi, Takenobu Mitsuyoshi, Takeshi Yanagawa, Yuzo Koshiro
Star Ocean: The Second Story
Motoi Sakuraba
Super Mario Bros. 3
Koji Kondo
Super Mario World
Koji Kondo
To the Moon
Kan Gao, Laura Shigihara
Wild Arms
Michiko Naruke
Xenogears
Yasunori Mitsuda