Masashi Hamauzu

Artist: Masashi Hamauzu 濱渦正志

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Final Fantasy X
Composed by Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu
Final Fantasy XIII
Composed by Masashi Hamauzu
Front Mission: Gun Hazard
Composed by Junya Nakano, Masashi Hamauzu, Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda
SaGa Frontier 2
Composed by Masashi Hamauzu