Artist: XPRTNovice Joe Zieja

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Astérix
Composed by Alberto José González
Chrono Trigger
Composed by Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Dragon Slayer: The Legend of Heroes
Composed by Masaaki Kawai, Mieko Ishikawa
Dungeonmans
Composed by zircon
Final Fantasy II
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Composed by Nobuo Uematsu
Mario Paint
Composed by Hirokazu Tanaka, Kazumi Totaka, Ryoji Yoshitomi
Paper Mario
Composed by Taishi Senda, Yuka Tsujiyoko
Secret of Mana
Composed by Hiroki Kikuta
Suikoden II
Composed by Keiko Fukami, Miki Higashino
Super Final Match Tennis
Composed by Takamitsu Kajikawa
Super Mario 3D World
Composed by Koji Kondo, Mahito Yokota, Toru Minegishi, Yasuaki Iwata
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Composed by Yoko Shimomura
Super Smash Bros. Melee
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Composed by Koji Kondo
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Composed by Kozue Ishikawa, Minako Hamano
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Composed by Koji Kondo, Toru Minegishi
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Composed by Koji Kondo
Xenogears
Composed by Yasunori Mitsuda