Nobuo Uematsu

Artist: Nobuo Uematsu 植松伸夫

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Composed by Yoko Shimomura
Super Smash Bros. Brawl
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata