Motoi Sakuraba

Artist: Motoi Sakuraba 桜庭 統

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Dark Souls
Composed by Motoi Sakuraba
Dark Souls II
Composed by Motoi Sakuraba, Yuka Kitamura
Dark Souls III
Composed by Motoi Sakuraba, Nobuyoshi Suzuki, Tsukasa Saitoh, Yuka Kitamura
Golden Sun
Composed by Motoi Sakuraba
Golden Sun: The Lost Age
Composed by Motoi Sakuraba
Kid Icarus: Uprising
Composed by Hirokazu Tanaka, Masafumi Takada, Motoi Sakuraba, Noriyuki Iwadare, Takahiro Nishi, Yasunori Mitsuda, Yuzo Koshiro
Mario Golf
Composed by Motoi Sakuraba
Shining Force III
Composed by Motoi Sakuraba
Star Ocean
Composed by Motoi Sakuraba
Star Ocean: Blue Sphere
Composed by Motoi Sakuraba
Star Ocean: The Second Story
Composed by Motoi Sakuraba