zircon

Artist: zircon Andrew Aversa アンドリュー・アベルサ

Composer, ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Castlevania
Composed by Kinuyo Yamashita, Satoe Terashima
Chrono Trigger
Composed by Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Destiny
Composed by C Paul Johnson, Marty O'Donnell, Michael Salvatori, Paul McCartney, Skye Lewin, Stan LePard
Deus Ex
Composed by Alexander Brandon, Bryan Rudge, Dan Gardopée, Michiel van den Bos, Reeves Gabrels
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!
Composed by David Wise, Eveline Novakovic
Dungeonmans
Composed by zircon
Eternal Champions
Composed by Adrian Van Velsen, Andy Armor, Jeff Marsh, Joe Delia, John Hart
Final Fantasy IX
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy V
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Composed by Nobuo Uematsu
Fittest
Composed by zircon
Lufia II: Rise of the Sinistrals
Composed by Yasunori Shiono
Mega Man 2
Composed by Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Mega Man 3
Composed by Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mega Man 9
Composed by Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Metroid Prime
Composed by Kenji Yamamoto (I), Koichi Kyuma
Phantasy Star Online
Composed by Fumie Kumatani, Hideaki Kobayashi
Return All Robots!
Composed by Farkle, zircon
Sonic & Knuckles
Composed by Howard Drossin, Jun Senoue, Masaru Setsumaru, Masayuki Nagao, Sachio Ogawa, Tatsuyuki Maeda, Tokuhiko Uwabo, Tomonori Sawada, Yoshiaki Kashima
Streets of Rage 2
Composed by Motohiro Kawashima, Yuzo Koshiro
Super Mario World
Composed by Koji Kondo
Super Metroid
Composed by Kenji Yamamoto (I), Minako Hamano
Super Smash Bros. Melee
Composed by Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki
Super Street Fighter II Turbo
Composed by Isao Abe, Shun Nishigaki, Yoko Shimomura
Super Street Fighter IV
Composed by Hideyuki Fukasawa
Tails and the Music Maker
Composed by David Scheffler
Tangledeep
Composed by Grant Kirkhope, Hiroki Kikuta, Norihiko Hibino, zircon