Artist: JohnStacy John Stacy

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Terranigma
Composed by Masanori Hikichi, Miyoko Takaoka
Super Mario Galaxy
Composed by Koji Kondo, Mahito Yokota
Super Mario Bros.
Composed by Koji Kondo
Super Mario Bros. 3
Composed by Koji Kondo
Skies of Arcadia
Composed by Tatsuyuki Maeda, Yutaka Minobe
Secret of Mana
Composed by Hiroki Kikuta
Pokémon Trading Card Game
Composed by Ichiro Shimakura
Paper Mario
Composed by Taishi Senda, Yuka Tsujiyoko
Okami
Composed by Akari Kaida, Hiroshi Yamaguchi, JUN, Masami Ueda, Rei Kondoh
Nemesis 3: The Eve of Destruction
Composed by Kazuhiko Uehara, Masahiro Ikariko, Michiru Yamane, Motoaki Furukawa, Yukie Morimoto
Monster Hunter
Composed by Masato Kouda, Mitsuhiko Takano, Tetsuya Shibata
Metroid
Composed by Hirokazu Tanaka
Mega Man 3
Composed by Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mario Paint
Composed by Hirokazu Tanaka, Kazumi Totaka, Ryoji Yoshitomi
Live A Live
Composed by Yoko Shimomura
Golden Sun
Composed by Motoi Sakuraba
Final Fantasy XIII
Composed by Masashi Hamauzu
Final Fantasy VII
Composed by Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX
Composed by Nobuo Uematsu
Chrono Trigger
Composed by Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Chrono Cross
Composed by Yasunori Mitsuda