Junichi Masuda

Artist: Junichi Masuda 増田 順一

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix remixer(s) posted
game / composer(s) remixer(s) posted
Pokémon Black Version
Composed by Go Ichinose, Hitomi Sato, Junichi Masuda, Minako Adachi, Morikazu Aoki, Satoshi Nohara, Shota Kageyama
Pokémon Blue Version
Composed by Junichi Masuda
Pokémon Crystal Version
Composed by Go Ichinose, Junichi Masuda, Morikazu Aoki
Pokémon Diamond Version
Composed by Go Ichinose, Hitomi Sato, Junichi Masuda, Morikazu Aoki
Pokémon Gold Version
Composed by Go Ichinose, Junichi Masuda
Pokémon Red Version
Composed by Junichi Masuda
Pokémon Ruby Version
Composed by Go Ichinose, Junichi Masuda, Morikazu Aoki
Pokémon Sapphire Version
Composed by Go Ichinose, Junichi Masuda, Morikazu Aoki
Pokémon Silver Version
Composed by Go Ichinose, Junichi Masuda