WillRock

Artist: WillRock William Harby

Composer, ReMixer

Learn More
Follow
Support
remixes 1 to 50 of 53
page 1 of 2next >> go to page:
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Biker Mice from Mars
Keroppy Inoue, Nobuyuki Akena
Breath of Death VII: The Beginning
Gordon McNeil, James Ghosh, John Osinski, Roald Strauss, yesso
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!
David Wise, Eveline Novakovic
DuckTales
Hiroshige Tonomura
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Knuckles' Chaotix
Junko Shiratsu, Mariko Nanba
Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards
Al Lowe
Mega Man
Manami Matsumae
Mega Man & Bass
Akari Kaida, Kirikiri-chan, Naoshi Mizuta
Mega Man 10
Akari Kaida, Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Makoto Tomozawa, Manami Matsumae, Mari Yamaguchi, Minae Fujii, Ryo Kawakami, Shusaku Uchiyama, Yasuaki Fujita, Yu Shimoda, Yuko Takehara
Mega Man 2
Manami Matsumae, Takashi Tateishi
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mega Man 5
Mari Yamaguchi
Mega Man 9
Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Mega Man X3
Kinuyo Yamashita
Mega Man X6
Naoto Tanaka, Nittoku Inoue, Nobuhiko Kashiwara
Mighty Morphin Power Rangers
Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita
Phoenix Wright: Ace Attorney
Masakazu Sugimori, Naoto Tanaka
Pokémon Blue Version
Junichi Masuda
Pokémon Diamond Version
Go Ichinose, Hitomi Sato, Junichi Masuda, Morikazu Aoki
Pokémon Gold Version
Go Ichinose, Junichi Masuda
Return All Robots!
Farkle, zircon
Shuttle Rush
DaMonz, WillRock
Sonic & Knuckles
Howard Drossin, Jun Senoue, Masaru Setsumaru, Masayuki Nagao, Sachio Ogawa, Tatsuyuki Maeda, Tokuhiko Uwabo, Tomonori Sawada, Yoshiaki Kashima
Sonic the Hedgehog
Masato Nakamura
Sonic the Hedgehog 2
Masato Nakamura
Sonic the Hedgehog 3
Bobby Brooks, Brad Buxer, C. Cirocco Jones, Darryl Ross, Doug Grigsby III, Geoff Grace, Jun Senoue, Michael Jackson, Tatsuyuki Maeda, Tomonori Sawada
Streets of Rage
Yuzo Koshiro
Super Dodge Ball
Kazuo Sawa
Super Mario Bros. 3
Koji Kondo
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Kazumi Totaka
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Yoko Shimomura
Super Smash Bros. for Wii U
Junichi Nakatsuru
Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time
Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara, Mutsuhiko Izumi
The King of Fighters XIII
Iku Mizutani, Makoto Suehiro, Tasuku Mizutani, Tetsuhiro Ogawa, Tomonao Niiya, Toshihiko Hiraguchi
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kozue Ishikawa, Minako Hamano
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo
Undertale
Toby Fox
remixes 1 to 50 of 53
page 1 of 2next >> go to page: