Tomoko Sasaki

Artist: Tomoko Sasaki 佐々木朋子

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Christmas NiGHTS into dreams...
Naofumi Hataya, Tatsuya Kouzaki, Tomoko Sasaki
NiGHTS into dreams...
Fumie Kumatani, Naofumi Hataya, Tomoko Sasaki
NiGHTS: Journey of Dreams
Fumie Kumatani, Naofumi Hataya, Tatsuyuki Maeda, Teruhiko Nakagawa, Tomoko Sasaki, Tomoya Ohtani
Ristar
Masafumi Ogata, Naofumi Hataya, Tomoko Sasaki
Super Smash Bros. Brawl
Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata