Michiko Naruke

Artist: Michiko Naruke 成毛美智子

Composer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Super Smash Bros. Brawl
Akito Nakatsuka, David Wise, Eveline Novakovic, Go Ichinose, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hitomi Sato, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Keiichi Suzuki, Kenichi Tokoi, Kenji Yamamoto (I), Kenta Nagata
Valis III
Michiko Naruke, Minoru Yuasa, Takaharu Umezu
Wild Arms
Michiko Naruke
Wild Arms 2
Michiko Naruke