Flexstyle

Artist: Flexstyle Mike Birch

ReMixer

Learn More
Follow
Support
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Crypt of the NecroDancer
Danny Baranowsky
Dark Cloud 2
Tomohito Nishiura
Divekick
Harrison Pretat
Donkey Kong Country 3
David Wise
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!
David Wise, Eveline Novakovic
Dynamite Headdy
Aki Hata, Jun Irie, Nazo² Suzuki, Norio Hanzawa
Final Fantasy IX
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VI
Nobuo Uematsu
Mega Man 3
Harumi Fujita, Yasuaki Fujita
Mega Man 4
Minae Fujii
Mega Man 9
Hiroki Isogai, Ippo Yamada, Ryo Kawakami, Yu Shimoda
Return All Robots!
Farkle, zircon
Sonic the Hedgehog 3
Bobby Brooks, Brad Buxer, C. Cirocco Jones, Darryl Ross, Doug Grigsby III, Geoff Grace, Jun Senoue, Michael Jackson, Tatsuyuki Maeda, Tomonori Sawada
StarCraft II: Wings of Liberty
Cris Velasco, Derek Duke, Glenn Stafford, Neal Acree, Russell Brower, Sascha Dikiciyan
Super Mario 3D World
Koji Kondo, Mahito Yokota, Toru Minegishi, Yasuaki Iwata
Super Smash Bros. Melee
Akito Nakatsuka, David Wise, Grant Kirkhope, Hajime Hirasawa, Hideki Kanazashi, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Jun Ishikawa, Junichi Masuda, Kazumi Totaka, Keiichi Suzuki, Koji Kondo, Naoto Ishida, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yumiko Kanki
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Koji Kondo, Minako Adachi
Wario Land: Super Mario Land 3
Kozue Ishikawa, Ryoji Yoshitomi
Wild Arms
Michiko Naruke