The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Game: The Legend of Zelda: Ocarina of Timeゼルダの伝説 時のオカリナ

Published 1998 by Nintendo for Nintendo 64

Action > Adventure, Developed by Nintendo

Music by Koji Kondo

Links
Nintendo 64
game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Donkey Kong Country
David Wise, Eveline Novakovic, Robin Beanland
NieR
Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Keiichi Okabe, Takafumi Nishimura
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Koji Kondo, Saki Kasuga, Yoshito Sekigawa, Yuka Tsujiyoko
The Legend of Zelda
Koji Kondo
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Hajime Wakai, Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kazumi Totaka, Koji Kondo, Kozue Ishikawa, Minako Hamano
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Koji Kondo, Toru Minegishi
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Koji Kondo, Minako Adachi
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Hajime Wakai, Koji Kondo, Mahito Yokota, Shiho Fujii, Takeshi Hama
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Hajime Wakai, Kenta Nagata, Koji Kondo, Toru Minegishi
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Asuka Hayazaki, Koji Kondo, Toru Minegishi
Zelda II: The Adventure of Link
Akito Nakatsuka