Game: The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Note: This list includes ReMixes assigned to a different primary game which also arrange music from this game.

game / remix song(s) arranged remixer(s) posted
game / composer(s) song(s) arranged remixer(s) posted
Chrono Trigger
Nobuo Uematsu, Noriko Matsueda, Yasunori Mitsuda
Donkey Kong Country
David Wise, Eveline Novakovic, Robin Beanland
Nier
Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Keiichi Okabe, Takafumi Nishimura
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Koji Kondo, Saki Kasuga, Yoshito Sekigawa, Yuka Tsujiyoko
The Legend of Zelda
Koji Kondo
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Kazumi Totaka, Koji Kondo, Kozue Ishikawa, Minako Hamano
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Koji Kondo, Toru Minegishi
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Koji Kondo
The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Koji Kondo, Minako Adachi
The Legend of Zelda: Skyward Sword
Hajime Wakai, Koji Kondo, Mahito Yokota, Shiho Fujii, Takeshi Hama
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Hajime Wakai, Kenta Nagata, Koji Kondo, Toru Minegishi
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Asuka Hayazaki, Koji Kondo, Toru Minegishi
Zelda II: The Adventure of Link
Akito Nakatsuka